Canle de comunicación dos mozos e mozas que compoñen o Bloque Nacionalista Galego de Ordes.